Hier vindt u antwoord op veel gestelde glasfolie en glas vragen. Staat uw antwoord er niet bij, email gerust, wij proberen zo snel mogelijk te reageren.

Bij dubbel glas in principe niet, de meeste folie wordt aan de binnenzijde ( positie vier ) gemonteerd ( waar ? Kijk hier.. ). Zwarte, of andere donkere, folie absorbeert heel veel warmte ( zie de specificaties van de diverse folie ) en kan dit niet kwijt. Hierdoor komt er spanning op de ruit te staan ( thermal stress ) en bestaat de kans dat de ruit scheurt ( thermische breuk ). Bij enkel glas is de kans op thermische breuk veel minder, de opgebouwde warmte verwaaid aan de buitenzijde van de ruit door de wind.

Een oplossing is om de donkere folie aan de buitenzijde te monteren, echter niet alle folie is als buiten te monteren folie leverbaar !

Glasfolie wordt meestal aan de binnenzijde gemonteerd omdat de folie dan een langere levensduur heeft. Bij buiten gemonteerd folie heeft deze te lijden onder weersinvloeden en andere externe faktoren ( denk bijvoorbeeld aan zure regen, graffiti of baldadigheid ). Binnen gemonteerd folie heeft daar geen last van en kan dus langer mee.

De laatste jaren hebben een aantal fabrikanten hun buitengemonteerdeprodukten verbeterd waardoor wel een langere levensduur gegarandeert kan worden maar wat betreft levensduur is binnengemonteerde folie winnaar !

Heden ten dage wordt het geplaatste glas steeds ingewikkelder, niemand kijkt meer op van HR++ glas of drie dubbel glas. Hierdoor is het veel effectiever geworden om folie aan buitenzijde aan te brengen.
HR glas is geweldig om stook warmte binnen te houden, alléén die HR coating warmt in de zomer door de zonnewarmte op en zal als een glazen radiator warmte naar binnen uitstralen. En daar zit u waarschijnlijk niet op te wachten: het is dus zaak zo min mogelijk zonnewarmte ( op de binnenruit ) zien te krijgen en dat lukt prima met glasfolie ( wel tot 86% ! )
Glasfolie wordt ook aan de buitenzijde gemonteerd als ramen moeilijk bereikbaar zijn ( bijvoorbeeld door bouwtechnische constructie of eventuele onbereikbaarheid boven trapgaten e.d. ) of als het geplaatste glas dit niet toelaat. Een voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld draad glas, doordat het metaal ( het draad in het draadglas ) een andere uitzettings coeffiënt heeft als het glas bestaat de kans dat de ruit scheurt indien er zonwerende glasfolie op de binnenzijde wordt gemonteerd.

Thermische breuk wordt veroorzaakt doordat er een groot temperatuur verschil ontstaat tussen twee delen van het glas. Het zichtbare gedeelte van het glas absorbeert warmte, stijgt in temperatuur en zet vervolgens uit. Een ander gedeelte van het glas, bijvoorbeeld achter de glaslatten of onbeschenen glas ( de schaduw van een boom o.i.d. ), blijft koeler. Hierdoor ontstaat er spanningen in het glas. Als het breekpunt van het glas bereikt wordt ontstaat er een breuk, een thermische breuk.

Een thermische breuk staat meestal loodrecht op de zijde van het glas.

Thermische breuk kan een groot aantal oorzaken hebben : zonnewarmte, klimaat, glastype, al dan niet beschadigde glasranden, het kozijn, schaduw van buitenaf, gordijnen, luxaflex, verwarming of koeling, achter de ruit geplaatste objecten ( ( zwarte ) vazen, speakers, gordijnen e.d. ).

                

De ruit is misschien verkeerd gemonteerd, de dikste ruit hoort aan de buitenzijde, de dunste ruit aan de binnenzijde. De ruit is opgebouwd uit twee ruiten met verschillende diktes om de spiegeling tegen te gaan. Sunblock of uw glashandelaar kan meten welke ruit aan welke zijde zit !

In bijna 95% van de gevallen kan zonwerende folie gemonteerd worden, onze experts zullen u graag adviseren.

Onze ervaring is dat de glasleverancier op een goedkope manier van zijn garantie probeert af te komen. Breuk kan versneld worden door de montage van glasfolie maar is meestal te wijten aan een zwak punt in de ruit ( wat bijvoorbeeld ontstaan is bij vervoer of montage van de ruit ). Dit is altijd te zien bij vervanging van de ruit, een glasbreuk welke zijn bron vindt in een ( onzichtbare, want achter glaslat geplaatste ) glas-beschadiging zou ooit eens te voorschijn gekomen zijn ( met of zonder glasfolie ) !

Ja, dat is geen probleem !
Indien de coating van het HR glas op positie twee gemonteerd is, zal de toetreding van zonnewarmte al minder zijn voordat het de tweede ruit raakt. Er zal geen grote warmte opbouw zijn in de ruit met de glasfolie. Probleemloos dus.

Indien de coating op positie drie is gemonteerd adviseren wij een folie met een hogere zonnewarmte reflectie en een weinig warmte absorbtie om zodoende mogelijkheid tot eventuele thermische breuk schade te beperken, OSX50 is een mooie oplossing hiervoor !

Onmiddelijk verwijderen ! Door de grote warmte absorptie van de vuilnis zakken ( of andere zwarte of donkere materialen ) ontstaat er spanning in de ruit ( thermal stress ). Als het breekpunt bereikt wordt, breekt de ruit onherroepelijk ! ( Zie ook zwarte / donkere ramen )

Ja, dat kan maar alleen aan de buitenzijde. Door montage van folie aan de binnenzijde warmte het ijzerwerk in de ruit meer op waardoor de ruit zelf zal scheuren. Vanzelfsprekend kan folie alleen op een glad oppervlak gemonteerd worden, engels- of brute-draadglas geeft meestal problemen door het gebobbelde oppervlak. Op brute- of engels-draadglas kan bijvoorbeeld wel zonwerende verf aangebracht worden.

Dubbelglas is opgebouwd uit twee ruiten, een dikke buitenruit en een dunnere binnenruit. De buitenzijde van de buitenste ruit noemt men positie 1, de binnenzijde van de buitenste ruit ( in het dubbel glas dus ) noemt men positie 2, de buitenzijde van de binnenste ruit ( in het dubbel glas ) noemt men positie 3 en positie 4 is de binnenzijde van de binnenste ruit. Glasfolie kan alleen aangebracht worden op positie 4 of positie 1 ( een dubbel glas ruit kan nu eenmaal niet uit elkaar gehaald worden… ). De HR coating zit in Nederland meestal op positie 3 omdat men de warmte binnen wil houden. In warme landen zit de HR coating meestal op positie 2.
Bij het nieuwe triple glas begint men ook vanaf buiten te tellen. De “huiskamer” zijde van het glas is positie 6, de straatzijde positie 1.

HR ( Hoog Rendement ) glas is dubbelglas met een coating op de binnenzijde van het glas, HR+ of HR++ glas is hetzelfde glas als HR glas alleen is het gevuld met argon gas. De extra plus ( HR++ ) heeft ermee te maken dat de spouw tussen het glas minimaal 15mm is of meer, HR+ heeft een spouw van 9 of 12 mm.